Sertifisert Hagan Shop Norge

PERSONVERN OG KJØPSBETINGELSER

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

Avtalen
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 18 år.

Partene
Selger

Firmanavn: Velostrada(eier av topptur-ski.no)

Kontaktadresse: Bakkehagan 6c, 1911 Flateby

E-post: post@velostrada

Organisasjonsnummer: 985 312 699

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Priser og varetekster
Prisene i nettbutikken er oppgitt i NOK og inkluderer merverdiavgift. Velostrada tar et forbehold om feil pris og i vareteksten i nettbutikken. Det kan ved uhell forekomme. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.) Velostrada gjør oppmerksom på at varer som er priset til kroner 0,- er en uheldig feil som dessverre kan oppstå i systemet. Vi gir naturligvis ikke vekk varer.

Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Velostrada tar også et forbehold om utsolgte varer, men forplikter seg til å informere kunden, enten via epost eller per telefon om dette så raskt vi oppdager det.

Ordrebekreftelse
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

Betaling
Betaling skjer ved den valgte betalings i kassa. Betalingsmåten levert av Bambora og vi tilbyr kortbetaling, Vipps betaling og faktura/delbetaling. Trekk av kort gjøres når varen er sendt.

Faktura & delbetaling
I samarbeid med Collector Bank tilbyr vi en trygg og enkel faktura- og delbetalingsløsning. Tjenesten tilbyr deg en engangskreditt som betaling for dine kjøp. Engangskreditten innebærer at kreditten er bundet til det enkelte kjøp og at du som forbruker ikke har noe ytterligere utestående kredittforhold med Collector Bank. Mer informasjon og generelle kredittvilkår for betalingsløsningen finner du på bill.collectorpayments.no

Ved valg av faktura er forfallstiden 30 dager. Faktura sendes til den e-postadressen du har oppgitt eller til din folkeregistrerte adresse avhengig av ditt valg av distribusjonsmåte på kjøpstidspunktet. Ved valg av faktura kan du velge å betale hele beløpet med en gang eller alternativt logge inn på bill.collectorpayments.no og søke om en delbetalingsavtale.

For å kunne benytte tjenesten må du på kjøpstidspunktet ha en permanent og offisiell norsk bostedsadresse og være minst 18 år gammel. Betalingsmåten er bare tilgjengelig for privatpersoner, og forutsetter at du har tatt vare på dine økonomiske forpliktelser og har en god betalingshistorikk.

En kredittsjekk gjennomføres i forbindelse med kjøpet. Kredittvurderingen utføres av Collector Bank Payment Services AS, og informasjonen vil ikke bli lagret hos nettbutikken hvor kjøpet blir utført. Din personlige informasjon vil kun bli benyttet til å beslutte om kreditt skal gis eller ikke. Ved for sen eller uteblitt betaling tilkommer purregebyr og forsinkelsesrente og eventuelle omkostninger ved inkasso.

For fullstendige vilkår for Collector Bank’s faktura- og delbetalingstjeneste, se lenkene nedenfor:

Collector Bank’s generelle kredittvilkår for faktura og delbetaling

Spørsmål knyttet til din faktura eller delbetaling
Collector Bank’s kundeservice hjelper deg med alle spørsmål angående din faktura eller delbetaling. Kontakt Collector Bank’s kundeservice via e-post på bill@collectorpayments.no eller via telefon 21 89 63 20, mandag – fredag kl. 08.00 – 17.00

Se også FAQ på bill.collectorpayments.no

Tilbakebetaling ved faktura- og delbetalingskjøp
Dersom du har betalt din faktura eller delbetaling, men senere angrer på ditt kjøp har du et tilgodehavende hos Collector Bank. Collector Bank tilbakebetaler den summen du har betalt etter at vi har fått opplysninger fra forhandler om godkjent retur. Tilbakebetalingen vil skje til din konto og du må derfor informere oss om ditt bankkontonummer og fakturaopplysninger.

Kontakt Collector Bank’s kundeservice via e-post bill@collectorpayments.no eller via telefon 21 89 63 20, mandag – fredag kl. 08.00 – 17.00.

Ved fakturakjøp
En fakturaavgift kan tilkomme på faktura med 30 dagers forfall. For delbetaling påløper et månedlig gebyr på NOK 39 og en rente på 21 %. Normalt tilbys delbetaling over 3, 6, 12, 24 eller 36 måneder spesifisert i henhold til kjøpesum.

Frakt
Frakt koster fra 79 NOK og varierer i forhold til antall varer og størrelsen på ordren. Du som kunde velger selv fraktmåte når du legger inn ordren.

Leveringsmetoder
Vi bruker Postnord som transporter av alle våre ordre.

Levering
Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte og til det sted som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Ordrer plassert før 14.00 behandles på samme dag og leveres vanligvis i løpet av 1-3 dager. Leveransen skjer direkte til den adressen du har angitt ved bestilling. Om Topptur-ski IKKE kan levere innen avtalt tid, skal kjøper uten opphold informeres om årsaken til forsinkelsen og ny leveringstid. Kjøper har da rett til å heve kjøpet uten kostnad. Dersom kjøperen ikke godtar ny leveringstid, ved forsinket leveranse, tilbakebetales kjøpet innen 30 dager.

Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Skadede varer og reklamasjonsrett
Når du mottar din ordre, er det viktig å sjekke varene for skader eller feil. Skulle varen være skadet eller ødelagt, kan du kontakte oss via info@topptur-ski.no for videre instruksjoner. Du har to års reklamasjonsrett i henhold til norsk lov.

Angrerett
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11. 5 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. 6 Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2. 7 Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Kunden er selv ansvarlig for å dekke returkostnadene.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving
Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning
Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

Kjøperens rettigheter ved mangel
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering
Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag
Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving
I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning
Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse
Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning
Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
 Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.9 Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.10

Gebyr ved uavhentede varer Dersom kjøperen unnlater å hente bestilte varer, belaster Velostrada kjøper med et gebyr på kr 500. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. 11

Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

Kontakt & Support
Kontakt og support vil du finne info@topptur-ski.no

Force majeure
Særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll slik som krig, omfattende arbeidskonflikt, blokade, brann, miljøkatastrofe, alvorlig infeksjon som hindrer partene å oppfylle sine forpliktelser kan frigjøre en part fra forpliktelsene. Slikt unntak gjelder under forutsetning av at operasjonen ikke kan utføres under disse betingelsene. Den andre parten skal straks varsles om omstendighetene ved bruk av denne bestemmelsen

Endring av kontrakts
Etter at du som kunde har gjort et kjøp har vi har ikke rett til å endre vilkårene i det aktuelle kjøpet med mindre annet er avtalt

Klager
Ved klage, vennligst kontakt oss på info@topptur-ski.no

Tvister og lover
Norsk lov skal gjelde for alle kjøp gjort under disse vilkårene. Tvister om kjøp under disse vilkår skal utelukkende behandles av en Norsk domstol Du kan se deg rundt i Internettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Vi bruker cookies for å håndtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Vi lagrer også informasjon om du har valgt å se kategorisidene med eller uten bilder.

Personvern
I denne personvernerklæringen vil vi informere deg om hvordan vi samler inn og behandler dine personlige opplysninger. Vi oppfordrer deg til å lese denne personvernerklæringen nøye.

Personvern, sikkerhet og personopplysninger
I forbindelse med bestillingen, godtar du av vi lagrer og bruker informasjonen din. Vi gjør dette for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi dokumenterer også all kommunikasjon vi har med deg via e-post, for å kunne tilby tjenesten som du forventer av oss. Vi vil ikke dele dine personlige informasjon til tredjepart.

Cookies
En cookie er en tekstfil som sendes fra et nettsted til datamaskinen der den er lagret enten i minnet (session cookies) eller som en tekstfil (tekstbaserte informasjonskapsler). Cookies brukes til å lagre logg-inn eller handlekurven mens du surfer rundt på ulike nettsteder. Hvis nettleseren din er satt til å ikke akseptere cookies, vil du ikke være i stand til å gjøre noen ordre på nettstedet vårt. Du kan enkelt endre dette i innstillingene til nettleseren din. Vær oppmerksom på at vi ikke bruker cookies for å lagre personlig informasjon om deg

Personvern og Cookies
Topptur-ski.no behandler dine personlige opplysninger når du besøker og handler på velostrada.no. For at du skal føle deg trygg når du handler hos oss legger vi derfor stor vekt på hvordan din personlige informasjon håndteres.

Hva er personopplysninger?
Personopplysninger er informasjon om deg eller som på en eller annen måte kan være knyttet til deg, for eksempel navn, adresse, personnummer, e-postadresse og ditt IP-nummer.

Aldersgrenser 
Du må være 18 år eller 16 år og ha foresattes samtykke for å handle hos velostrada.no. Du må være 18 år for å søke om kreditt hos Velostrada`s partnere. Fra du er 13 år kan du opprette kundekonto hos oss.

Hvordan og hvilken informasjon samler vi om deg?
Vi samler personopplysninger om deg i følgende situasjoner:
Når du oppretter en konto. Hvis du ønsker det, kan du opprette en kundekonto hos oss. For å opprette en konto må du oppgi navn og e-postadresse. Det kan også være at du kan legge igjen noen frivillige opplysninger, for eksempel din fødselsdato. Når du oppretter en kundekonto, får du et unikt kundenummer.
Når du besøker velostrada.no samler og behandler vi informasjon om hvordan du bruker våre tjenester, for eksempel hvordan du beveger deg på nettstedet og hvilke varer du har valgt som favoritter. Nettstedet bruker såkalt cookies. 

Når du handler hos på velostrada.no, må du oppgi navn, e-postadresse, adresse og mobilnummer slik at vi kan levere varene dine til deg og ikke minst for å forhindre og motvirke svindel (samt undersøkelse av slike). Vi lagrer også informasjon om dine kjøp, bestillingshistorikk og eventuelle retur og erstatninger. Når du registrerer deg for et nyhetsbrev, må du oppgi e-postadressen din. I forbindelse med dette vil du motta et unikt kundenummer.
Ved søknad om fakturakjøp foretas en kredittsjekk. Dette gjøres av Velostrada.no´s partner, Klarna, som er ansvarlig for personopplysningene fra Velostrada.no. For å fullføre kredittsjekken må du oppgi ditt personnummer.

Hvordan bruker vi dine personopplysninger.
Nedenfor kan du se hvordan vi bruker dine personopplysninger. For at vi skal ha rett til å behandle dine personopplysninger, må vi ha rett til å behandle dem ved lov. Nedenfor kan du se for hvilken hensikt vi bruker dine personlige opplysninger og hvilken støtte vi har i loven for behandlingen.
Vi bruker dine personopplysninger til:
Å administrere kjøpene dine på velostrada.no.
Å behandle dine bestillinger og returer.
Å sende informasjon om leveringsstatus.
Å kontakte deg i tilfelle problemer med levering av varene dine.
Å behandle betalingene dine.
Å håndtere klage og garantisaker.

Behandling av personopplysningene ovenfor er nødvendig for å kunne inngå og fullføre en avtale med deg.
Vi bruker dine personopplysninger til:
Å opprette og administrere kontoen din.
Å svare på dine spørsmål og å informere deg om nye eller endrede tjenester.
Å sende tilbud og nyhetsbrev.
For din deltakelse i konkurranser.
Behandling av personopplysninger ovenfor er basert på et av ditt samtykke. Du har rett til å trekke samtykket til enhver tid.

Vi bruker dine personopplysninger ved bruk og mottak av våre tjenester
Ved kontakt med deg.
For å analysere, tilpasse og forbedre.
For statistiske formål.
For å teste og forbedre våre systemer.
For å forhindre misbruk eller upassende bruk.
For å sende deg undersøkelser som gir deg muligheten til å påvirke våre tilbud og tjenester.
For å sende tilbud og / eller anbefalinger til deg.
For å minne deg om gjenstander du har igjen i handlekurven din.
Behandling av personopplysninger ovenfor er gjort for å forbedre din erfaring med våre tjenester og for å kunne tilby deg produkter fra vårt sortiment som kan interessere deg basert på en gjennomført interesseavveiing. Du har alltid rett til å motsette deg behandling i disse tilfellene.

Vi bruker dine personopplysninger
For å sikre at du tilfredsstiller den lovlige minimumsalderen for å foreta kjøp på nettet

Behandling av personopplysninger ovenfor er basert på lovlig forpliktelse.
Hvis du søker om fakturakjøp, gir du personlige opplysninger til vår partner, Klarna. De gjennomfører en kredittsjekk som vanligvis foregår gjennom automatisert beslutningsprosess med profilering, noe som betyr at dine personlige data brukes til å vurdere din økonomiske situasjon og at beslutninger blir tatt automatisk basert på tilgjengelig informasjon. Automatisk beslutningsprosessering er ikke utført av Sørensen sykler, men av samarbeidspartner for fakturakjøp. Mer informasjon om hvordan våre samarbeidspartnere jobber med automatiserte avgjørelser, finner du på deres respektive nettsteder:
– Klarna

Vi vil også tilby spesifikke tilbud basert på dine personopplysninger og fra en analyse av din brukeradferd, dvs. gjennom profilering. Du har rett til å motsette deg slik behandling når som helst. Les mer om dette i seksjon 13 nedenfor og i vår Cookiepolicy.

Hvor lagrer vi informasjonen din?
Vi kan overføre dine personopplysninger til våre tjenesteleverandører som behandler personopplysninger i land både i og utenfor EU / EØS når du utfører tjenester på vegne av oss i henhold til punkt 7 nedenfor. I disse tilfellene vil vi utføre passende varsomhet.

Hvem deler vi dine personopplysninger med.
Dataene kan bli delt med våre leverandører når det er nødvendig for å tilby våre tjenester til deg, for eksempel, speditører i forbindelse med levering av varer, e-posttjenester for distribusjon av nyhetsbrev, server hosting, forretningspartnere i statistikk, reklame og tilpassing, betalingsleverandører, saksbehandling og kredittinformasjon og inkassoforetak for kredittsjekk, identitetskontroll og inkasso innkreving. Personlige data overført til våre tjenesteleverandører kan bare brukes av dem til å utføre sine oppgaver.
Personopplysninger kan også deles for å følge spesifikke juridiske eller regulatoriske krav, rettskjennelse, ved mistanke om noe kriminelt eller om det er nødvendig å oppfylle gjeldende bestemmelser. Dersom Velostrada selges eller overføres helt eller delvis, kan dine personopplysninger overføres til det overtakende selskapet som en del av et salg eller overføring.

Hvordan finne ut hvilken informasjon vi har om deg.
Du har rett til å få tilgang til personopplysningene vi behandler om deg og informasjon om hvordan vi behandler dem. Hvis du har en kundekonto, kan du under “Min side” se informasjon vi har lagret om deg. Der finner du også opplysninger om dine tidligere bestillinger, retur, utveksling og lagrede kredittkort.

I denne personvernerklæringen finner du all informasjon om hvordan vi lagrer og behandler dine personlige opplysninger, og også hvilke typer personopplysninger vi kan samle inn.

Hvordan (eller på forespørsel) du endrer feil informasjon om deg, samt retten til å bli glemt og begrenset behandling.
Du har rett til å få feilaktig informasjon om deg selv rettet. I kontoen din under “Rediger profil” kan du oppdatere informasjonen vi har om deg.
Du har også rett til å bli glemt, dvs. få dine personopplysninger slettet dersom dine personopplysninger ikke lenger er nødvendig for det formål de ble samlet inn. I tilfeller der det foreligger juridiske forpliktelser som hindrer Velostrada fra å slette all eller noen av dine personlige opplysninger, kan vi ikke slette dataene i løpet av tiden vi trenger for å lagre dem.
I noen tilfeller kan du også be om begrensning av behandling av dine personopplysninger. Vi vil da begrense behandlingen av relevante personopplysninger slik at de ikke kan brukes til andre formål enn å oppfylle lovlige forpliktelser.
Hvis du vil be om korreksjon av feilaktig informasjon, slette dine personopplysninger eller begrense behandlingen av dine personopplysninger, kan du sende oss en e-post til post@velostrada.no

Hvordan vi beskytter dine personopplysninger.
Vi har tatt hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen din slik at de ikke vil forsvinne, endres eller utsettes for uautorisert tilgang. Vi forbedrer kontinuerlig våre sikkerhetstiltak i tråd med fremdrift og utvikling i det tekniske feltet.
For å gjøre kortkjøpene så sikre som mulig, sendes all informasjon i kryptert form. Dette betyr at informasjonen overføres via en sikker tilkobling, og at din personlige informasjon ikke kan leses av tredjeparter. For kortkjøp, jobber vi med en betalingsformidler som hjelper oss med å sjekke direkte med banken din at kortet er gyldig for kjøp. Betalingsformidleren behandler dine kortdetaljer i samsvar med International Security Standard PCI DSS. Dette betyr at sikkerheten er veldig høy ved behandling av dine kortdetaljer. Når du betaler med kort, forbeholder vi oss retten til å utføre en identitetskontroll.

Hvordan du får ut din data (”dataportabilitet”).
Du har rett til å få noen av de opplysninger du har gitt oss, i et strukturert, mye brukt og maskinlesbart format (forutsatt at du har sendt med samtykke eller i tilfelle av en avtale hvor du er en part) til eget bruk eller til å ta med dem til en annen person som er ansvarlig for personopplysninger.
Hvis du vil ha denne informasjonen, eller en del av den, er den tilgjengelig på din kundekonto. Hvis du ikke har et passord knyttet til kundenummeret ditt, kan du få en ved å skrive inn “Glemt passord” under “Min konto” -fanen. Hvis du vil ha hjelp, vennligst send oss en e-post på post@velostrada.no

Hvor lenge sparer vi dine personopplysninger.
Vi lagrer dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for å møte formålene de ble samlet inn til. Hvis du ikke har fullført et kjøp (og ikke valgt å motta markedsføring) i en 36 måneders kontinuerlig periode, avslutter vi din kundekonto.
Når vi ikke lenger trenger dine personopplysninger for å oppfylle de formålene de ble samlet inn til, vil vi slette eller unidentifisere dataene hvis det ikke er andre legitime grunner til at vi må holde din personlige informasjon i lengre tid. Vi vil også beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig å overholde gjeldende lov, å avgjøre tvister og oppfyllelse av avtalene våre.

Hvis du vil at vi skal slutte å bruke dine personopplysninger.
Du har rett til å be oss om å slutte å bruke dine personopplysninger for markedsføring eller profilering ved å sende oss en mail på til infi@toppturski-ski.no.
I markedsføringsmeldinger via tekst og e-post, er en lenke tilgjengelig direkte i meldingen for å avslutte markedsføringen. Du kan også logge inn på din kundekonto og velge om vi skal sende deg markedsføring.
Hvis du vil slette kontoen din på velostrada.no, må du sende en e-post tilinfo@topptur-ski.no og be om det. Kontoen din vil bli slettet innen 30 dager, og du vil ikke lenger ha tilgang til personopplysningene som er lagret på kontoen. Vi vil opprettholde lagring av de nødvendige personopplysningene som loven krever, når det er legitime grunner for dette som for eksempel ubetalt gjeld, eller før vi avsluttet en avtale med deg, som når du har kjøpt noe.

Rett til å klage til datatilsynet eller annen relevant instans.
Datatilsynet er norsk tilsynsmyndighet for personvern. Hvis du mener at vi på noen måte har overtrådt gjeldende lover angående behandling av personopplysninger, har du rett til å klage til datatilsynet.

Oppdateringer av personvernerklæringen
Ved oppdatering av personvernerklæringen publiseres en ny versjon på velostrada.no

Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til å hindre lagring av cookies kan du kontakte vårt kundesenter, og levere din bestilling via telefon, faks, brev eller e-post.

Har du fremdeles spørsmål om våre salgsbetingelser?

Kontakt vår kundeservice så skal vi hjelpe deg så fort vi kan!